חזון ומטרות

  חזון   

בית הספר נווה הדסה יהווה מקום ערכי, לימודי וחברתי אשר כל הבאים בשעריו ימצאו בתהליך של למידה, התקדמות ושיפור, תוך יחסי שיתוף, כבוד הדדי ושמירה על ערכי הסביבה בין כל באיו .

 

מטרות   

- לספק לתלמיד מסגרת ערכית, תרבותית וחברתית המקנה ביטחון פיזי ורגשי .

- לספק לתלמיד מסגרת לימודית המאפשרת פיתוח מסוגלות אישית וחיזוק הדימוי העצמי, ומקנה כלים להצלחה מקסימאלית לכל תלמיד, בבית הספר ובהמשך החיים .

- לסייע לתלמיד לעצב את עצמו בדרך להיותו בוגר המסוגל להשתלב בקהילה ולתרום לעצמו, למשפחתו, לחברה למדינה ולעמו .

- ליצור אוירה משתפת ומכבדת, המאפשרת תקשורת פתוחה בין כל באי בית הספר.