פעילות חברתית

הפעילויות יכללו מיצג רב חושי לשכבת ז', כמו כן מייצג חינוכי ייחודי רב חושי בנושא מניעת הצקות ואלימות לשכבת ח-ט, ותכנית ייחודית בתחום בטיחות בדרכים  לשכבת יא'- יב'.