דבר מנהל הפנימייה

עבורנו, בכפר הנוער נווה -הדסה, הבחירה להיות אנשי חינוך משמעה בחירה להיות משמעותיים/ות

בחייהם/ן של בני ובנות הנוער המתחנכים/ות במרחב שכולו עשייה למען עתיד משמעותי עבורם/ן

ואצל כל אחד ואחת מהעושים במלאכה, אחריות ודוגמא אישית הם מעמודי התווך של בניין הערכים

האישיים שלהם/ן.

הצלחת החניכים/ות היא מטרתנו המשותפת. נדרש כפר שלם כדי לגדל ילד/ה אחד/ת וכולנו יחד כפר

שלם. אמונתנו בחניכים/ות היא מנוע אדיר להצלחתם/ן ולשם כך התכנסנו. מלאכת החינוך היא

מלאכה מורכבת ואנו, כצוות, מתחייבים לעשותה על הצד הטוב ביותר.

היומיום בכפר שלנו גדוש עשייה אשר בבסיסה, חיזוק תחושת השייכות של החניכים/ות לכפר. החינוך

למצוינות לימודית וחברתית, פיתוח כישורים ומיומנויות חיים, העשרה והתפתחות אישית, הם שיסייעו

לחניכים/ות לעלות ולפרוח ולממש את יכולותיהם כשהם משתמשים בחוזקותיהם. הם לומדים

להתמודד עם הנדרש מהם בהווה ולקבל כלים להתמודדות בעתיד.

צוות הפנימייה שותף ומשתף ומאופיין באחיזה במטרה ברורה, אחריות אישית וכוללת, מחויבות

להתפתחות אישית ומקצועית, ערכיות ואמונה בעצמו, בחניכים ובדרך וזאת על מנת להיות מוביל

ומשמעותי עבור החניכים/ות שהם/ן ההיום והמחר שלנו.

מטרתנו היא ליצור עבורם/ן הווה מוצלח ובעת ובעונה אחת לסייע להם/ן לבנות עתיד מזהיר.

בברכת שנת לימודים מעצימה ופורייה,


      רוני גולדברג סנה-אור

מנהלת הפנימיה.