צוות צעיר

בכפר הנוער נווה הדסה, צוות צעיר- ה"ש"ש" (נערים/ות התורמים שנה טרום גיוסם לצבא) ,המהווה תיגבור לצוות הפנימייה. הצוות הצעיר משולב בפעילות בקבוצות וכן מכין פעילויות כלל כפריות .

הצוות הצעיר נתפס כ"אח בוגר" לחניכים ומשמשים להם אוזן קשבת וקשר בלתי אמצעי.

בצוות הצעיר 8 ש"ש (שנת שירות) זהו צוות מוערך,המביא איתו אווירה שמחה ונעימה והמהווה חלק בלתי נפרד מהוואי הפנימייה