צוות הפנימייה

 מנכ"ל כפר הנוער נוה הדסה: נחום רינצלר

מנהל הפנימייה: אייל אהרנסון

אם בית מרכזית : סימה אמזלג

רכזת מח"מ : פז רוזן

עו"ס: חניתה אמיתי, מיכל שדה, ליאור נבו, הילה מקורי

אחות הכפר: ליז גולן