מגמות ותכניות יחודיות

חטיבת ביניים
בחטיבת הביניים בין שתי כיתות שלוש בכל שכבת גיל, כשאחת מהן ייחודית לתלמידים עם ליקויי למידה.
הלימודים בחטיבת ביניים מתאפיינים בכיתות וקבוצות למידה קטנות יחסית למקובל. גודל כיתה הוא עד 30 תלמידים וגודל הקבצה או קבוצת לימוד עד 20 תלמידים.
בבית הספר לומדים את כל מקצועות החובה :מתמטיקה, אנגלית, מדעים, תנ"ך, ספרות ועוד. אליהם נוספים מקצועות הרחבה כגון:  אומנות, משק חקלאי, חוק ומשפט ועוד.
יחד עם זאת, מתקיימת פעילות חינוכית חברתית רבה ובניהם: מועצת נוער, "תיקון עולם", שח"ק ירוק ופעילויות רבות נוספות הנובעות מהמיקום הייחודי של בית הספר בלב שדות, פרדסים ומרחבים פתוחים.

קיים קשר הדוק ורב ערוצי בין המחנכים/ות  לבין התלמידים ומשפחותיהן. אנו מעניקים יחס לבבי ואישי לכל תלמיד ונרתמים בחפץ לב כדי לעזור בפתרון בעיות חברתיות, אישיות או אחרות.

חטיבה עליונה
בחטיבה העליונה שלוש כיתות בכל שכבה גיל, כשאחת מהן ייחודית לתלמידים ליקויי למידה.
כל תלמידי החטיבה העליונה לומדים במסלול בגרותי ונבחנים בבחינות הבגרות.
הלימודים בחטיבה זו כוללים את כל מקצועות החובה ובנוסף ניתן להרחיב במתמטיקה ואנגלית לרמות של 4-5 יח' לימוד.
עם זאת, מתקיימת פעילות חינוכית חברתית: תלמידי בית הספר משתתפים בתכניות רבות כגון: הכנה לצה"ל, משלחות נוער לפולין, מועצות נוער, התנדבות בתוך מסגרת "תיקון עולם", מסעות וטיולים ועוד. תלמידי המגמות מדעי הסביבה ומדעי החקלאות משתמשות במיקום הנפלא של נווה הדסה, בלב שדות ופרדסים, כדי לממש את שלמדו בכיתה- בשטח!