המנון הכפר

המנון הכפר

מילים: שמואליק רהט

קליפ

הבוגרים הנה כולם

שבים אלי כפר ילדותם

השתיל ניטע – נושק שמיים

ניכבש השביל – התכסה בטון

הדשא התפשט באון

גם הלב כאן התרחב בינתיים

.

פזמון

:

נאווה שלי שישים חוגגת

היא יפה ומתמוגגת

נווה הדסה – לה נמחא כפיים

כאן בכינו, גם צחקנו

בית חם – אותך אהבנו

וכפרי שלי זהב פרוויים

.

מצדה לוחצת יד

ניצנים פוסעת על יד

זיכרון חולף, ניצת ברוח נחשונים קוראת לי דרור

אילנות סיפור של דור

נפגשים – כמו הדבש עם התפוח

פזמון

.....

הבוגרים כמו אח לאח

משא עבר שלא נשכח

זה החג שלך וגם שלנו

בחיוך וגם ברון

גאוות השרון

כמה טוב שעד כאן הגענו

...