מרכז למידה

מרכז הלמידה מסייע לחניכים במשימות הלימודיות השונות ומטרתו העיקרית - שיפור ההישגים הלימודיים ומיצוי יכולותיו האשיות של כל תלמיד.  

פעולותיו העיקריות :

- סיוע לימודי בהכנת שיעורי בית לתלמידי כל השכבות, בתיאום מורי בית הספר. הסיוע ניתן בכל מקצועות הלימוד.

- מתן שיעורים פרטניים - סיוע בהכנה למבחנים על פי לוחות המבחנים של בית הספר.

 - הכוונת התלמידים בתהליך כתיבת עבודות.

 - הכנה לבגרויות - מתקיימים קורסי הכנה לבגרות במקצועות הרלוונטים.  

 

התלמידים מגיעים למרכז הלמידה על פי לו"ז מתואם שנקבע על ידי הנהלת הפנימייה. 

הצוות מקפיד על יצירת אוירה ידידותית המאפשרת שיח ודיאלוג חינוכי הממקסם ומעצים את התלמיד וכן משתמש בכלים המעצימים את חווית ההצלחה כגון טקסים וחלוקת תעודות הצטיינות .