משק חקלאי

המשק החקלאי בכפר מתפתח בשנים האחרונות כגורם מוביל בקרב הקהילה החינוכית בכפר, השם דגש על שורשיו של העם היהודי ובמסגרת זו שתלו תלמידים מטע עצי זית במשק החקלאי.

 ילדי הכפר אימצו את הסביבה הטבעית של הכפר ומפעילים פרויקטים סביבתיים לשמירה על הסביבה וכדור הארץ , כמו שימוש בפחי מחזור, הצבת גינות ירק, תערוכות מתחלפות להעלאת המודעות לנושאים הסביבתיים ועוד .

במסגרת המשק החקלאי יוקמו בשנים הקרובות ענפי חקלאות כגון "לול חופש" ונוי בנוסף לחממה הלימודית הקיימת במשק והתלמידים

 

ישתתפו בעבודות חקר כחלק מלימודי הביולוגיה. במסגרת הלימודים בביולוגיה ישתתפו התלמידים בעבודות חקר. כמו כן, ישתתפו תלמידי בית הספר  בפרויקט ארצי "חצבים פורחים" בשיתוף הקרן הקיימת ותחזית מזג האוויר של ערוץ 22 עם החזאי אלעד זוהר ,בו ינהלו תצפיות על בסיס קבוע לבחינת הקשר בין גובה החצב לבין כמות המשקעים השנתית.

  

הכפר שם לו לדגש לפתח את המשק החקלאי בכדי לחבר את הנוער לארצו ולערכי העבודה כמו גם לפתח את הסקרנות ככלי להעצמת בני הנוער.