מגמות לימוד חטיבה עליונה

מגמות הלימוד הנלמדות בחטיבה העליונה:

מדעים מדויקים:  מגמה לתלמידים מצטיינים. תלמידי מגמה זו יבחנו ברמת 4-5 יח' במתמטיקה, אנגלית, פיסיקה.

מדעי הסביבה: מגמה לתלמידים המעוניינים להרחיב בתחום חדשני ומרתק. העולם כולו הופך ירוק וחושב ירוק. מכללות          ואוניברסיטאות רבות פתחו לאחרונה מסלולים מיוחדים בתחום זה. תלמידי המגמה יבחנו ברמת 5 יח' מדעי הסביבה, 3-5 יח'    ביולוגיה וכן הרחבה אפשרית במתמטיקה ואנגלית.

מדעי החקלאות: מגמה לתלמידים המעוניינים להעמיק ידע בתחומי האגרונומיה, בהיבטים סביבתיים. מגמה זו פותחת פתח לאפיקי לימוד רבים בהמשך. תלמידי המגמה יבחנו ברמת 5 יח' במדעי החקלאות -תחום הצומח, 3-5 יח' בביולוגיה וכן הרחבה אפשרית במתמטיקה ואנגלית.

תקשוב: מגמה טכנולוגית העוסקת בתחום חדשני של מתן פתרונות לתקשורת אינטרנטית לסוגיה. בוגרי מגמה זו "נחטפים"  ע"י צה"ל שמצידו מממן לימודי  י"ג- טכנאים במסלול זה.  תלמידי המגמה יבחנו בתשע יחידות במקצוע והמצטיינים יגישו גם עבודות גמר ברמת 3-5 יח'.


 

כהשלמה לשעות בית הספר, פועל מרכז למידה בשעות אחה"צ, כדי לתמוך בתלמידים ולהכין אותם לשיעורים השונים ולמבחנים הרבים.